Acțiune introdusă la 4 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

(Cauza C-170/17)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: N. Yerrell și P. Costa de Oliveira, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

declararea faptului că, prin eliberarea unor permise de conducere naționale speciale pentru conducerea vehiculelor incluse în categoria armonizată AM, Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2) și al articolului 7 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/126/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere;

declararea faptului că, prin neasigurarea faptului că o persoană deține un singur permis de conducere, Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 7 alineatul (5) litera (b) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere;

obligarea Republicii Portugheze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În ceea ce privește obligațiile care revin Republicii Portugheze în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2), al articolului 7 alineatul (2) litera (a) și al articolului 7 alineatul (5) litera (b) din directiva menționată, Comisia consideră că Republica Portugheză nu a luat măsurile necesare în termenul stabilit în avizul motivat. De altfel, însăși administrația portugheză recunoaște că nu a luat aceste măsuri indicând în scrisoarea sa din 15 decembrie 2016 că va proceda la viitoare modificări legislative în acest sens.

____________

1 JO 2006, L 403, p. 18, Ediție specială, 07/vol. 17, p. 216.