Cerere de decizie preliminară introdusă de Varas Cíveis de Lisboa (5ª Vara Cível) (Portugalia) la 4 aprilie 2014 – João Filipe Ferreira da Silva e Brito şi alţii/ Estado português

(Cauza C-160/14)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Varas Cíveis de Lisboa

Părțile din procedura principală

Reclamanţi: João Filipe Ferreira da Silva e Brito şi alţii

Pârât: Estado português

Întrebările preliminare

Se impune interpretarea Directivei 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi1 și, în special, a articolului 1 alineatul (1) din aceasta în sensul că noțiunea „transfer de unități” include o situație în care o întreprindere care activează pe piața curselor charter este dizolvată în baza hotărârii acționarului său majoritar, care la rândul său este o întreprindere din domeniul aviației, și în care, în contextul lichidării, societatea-mamă:

i)- își asumă rolul societății dizolvate în contractele de leasing de avioane și în contractele în vigoare pentru curse charter încheiate cu operatori turistici;

ii)- desfășoară activitatea efectuată anterior de societatea dizolvată;

iii)- reintegrează o parte dintre lucrătorii care fuseseră detașați la societatea dizolvată și îi încadrează în funcții identice;

iv)- primește echipamente de dimensiuni mici de la societatea dizolvată?

Se impune interpretarea articolului 267 TFUE (fostul articol 234) în sensul că, având în vedere faptele descrise la întrebarea anterioară și faptul că instanțele naționale inferioare au pronunțat hotărâri contradictorii, Supremo Tribunal de Justiça avea obligația de a transmite Curții de Justiție a Comunităților Europene o întrebare preliminară privind interpretarea corectă a noțiunii „transfer de unități” în sensul articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2001/23/CE?

Se opune dreptul comunitar și, în special, principiile dezvoltate de Curtea de Justiție a Comunităților Europene în Hotărârea Köbler privind răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate particularilor prin nerespectarea dreptului comunitar de către o instanță națională ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac ulterioare, aplicării unei norme naționale care impune anularea prealabilă a hotărârii care cauzează prejudicii drept temei pentru solicitarea de despăgubiri îndreptată împotriva statului?

____________

1 JO L 82, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 20.