Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 4 aprilie 2016 - Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

(Cauza C-189/16)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta förvaltningsdomstolen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Pârâtă: Pensionsmyndigheten

Întrebările preliminare

Dispoziţiile articolului 47 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 1408/71 trebuie să fie interpretate în sensul că perioadele de asigurare realizate în alt stat membru pot să primească, la calcularea pensiei garantate suedeze, o valoare pentru pensie care corespunde valorii medii a perioadelor realizate în Suedia atunci când autoritatea competentă efectuează un calcul proporţional potrivit articolului 46 alineatul (2) din regulamentul respectiv?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, instituţia competentă poate, atunci când calculează cuantumul pensiei garantate, să ţină cont de venitul din pensie pe care o persoană asigurată îl primeşte în alt stat membru, fără ca astfel să fie încălcate dispoziţiile Regulamentului nr. 1408/71?

____________