Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Hamburg (Gemania) la 25 aprilie 2016 – Merck KGaA/Merck & Co. Inc. și alții

(Cauza C-231/16)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Merck KGaA

Pârâte: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH

Întrebările preliminare

Noțiunea „pentru aceleași fapte” de la articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară1 trebuie interpretată în sensul că îndeplinesc această cerință administrarea și utilizarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul aceluiași domeniu și care au făcut obiectul unor acțiuni în contrafacere formulate între aceleași părți, în fața unor instanțe din state membre diferite, una fiind sesizată pentru contrafacerea unei mărci a Uniunii și cealaltă, pentru contrafacerea unei mărci naționale?

Noțiunea „pentru aceleași fapte” de la articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretată în sensul că îndeplinesc această cerință administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul domeniilor „facebook.com” și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” care – în ceea ce privește domeniile respective „facebook.com“ și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” – pot fi accesate cu același nume de utilizator și care au făcut obiectul unor acțiuni în contrafacere formulate între aceleași părți, în fața unor instanțe din state membre diferite, una fiind sesizată pentru contrafacerea unei mărci comunitare și cealaltă, pentru contrafacerea unei mărci naționale?

Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestei dispoziții, instanța dintr-un stat membru „sesizată a doua” cu o „acțiune în contrafacere” pentru contrafacerea unei mărci a Uniunii prin administrarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul aceluiași domeniu, prin care, în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) și cu articolul 98 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară se invocă pretenții în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru trebuie să se desesizeze, în temeiul articolului 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, numai în ceea ce privește teritoriul celuilalt stat membru în care, la „instanța cea dintâi sesizată”, s-a introdus o acțiune în contrafacerea unei mărci naționale identice cu marca Uniunii invocată în acțiunea introdusă la „instanța sesizată a doua” și valabile pentru mărfuri identice, prin administrarea și utilizarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul aceluiași domeniu sau, în acest caz, dată fiind dubla identitate a mărcilor și a mărfurilor, „instanța sesizată a doua” trebuie să se desesizeze cu privire la toate pretențiile invocate în fața sa, în temeiul articolului 97 alineatul (2) și a articolului 98 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente în oricare stat membru și astfel la nivelul întregii Uniuni Europene?

Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că instanța dintr-un stat membru „sesizată a doua” cu o acțiune în contrafacerea unei mărci comunitare prin administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul domeniilor „facebook.com” și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” care – în ceea ce privește domeniile respective „facebook.com“ și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” – pot fi accesate cu același nume de utilizator, prin care, în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) și cu articolul 98 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, se invocă pretenții în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru trebuie să se desesizeze, în temeiul articolului 109 alineatul (1) litera (a), numai în ceea ce privește teritoriul celuilalt stat membru în care, la „instanța cea dintâi sesizată”, s-a introdus o acțiune în contrafacerea unei mărci naționale identice cu marca Uniunii invocată în acțiunea introdusă la „instanța sesizată a doua” și valabile pentru mărfuri identice, prin administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul domeniilor „facebook.com” și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” care – în ceea ce privește domeniile respective „facebook.com“ și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” – pot fi accesate cu același nume de utilizator sau, în acest caz, dată fiind dubla identitate a mărcilor și a mărfurilor, „instanța sesizată a doua” trebuie să se desesizeze cu privire la toate pretențiile invocate în fața sa, în temeiul articolului 97 alineatul (2) și a articolului 98 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente în oricare stat membru și astfel la nivelul întregii Uniuni Europene?

Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestei dispoziții, retragerea unei acțiuni în contrafacerea unei mărci a Uniunii prin administrarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul aceluiași domeniu, introdusă la instanța dintr-un stat membru „sesizată a doua”, prin care, inițial, în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) și cu articolul 98 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, s au invocat pretenții în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care, la „instanța cea dintâi sesizată”, s-a introdus o acțiune în contrafacerea unei mărci naționale identice cu marca Uniunii invocată în fața „instanței sesizate a doua” și valabile pentru mărfuri identice, prin administrarea și utilizarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul aceluiași domeniu, nu permite ca „instanța sesizată a doua” să se desesizeze cu privire la toate pretențiile invocate în fața sa, în temeiul articolului 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, dată fiind dubla identitate a mărcilor și a mărfurilor?

Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestei dispoziții, retragerea unei acțiuni în contrafacerea unei mărci comunitare prin administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul domeniilor „facebook.com” și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” care – în ceea ce privește domeniile respective „facebook.com“ și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” – pot fi accesate cu același nume de utilizator, aflată pe rolul unei instanțe dintr-un stat membru „sesizate a doua”, prin care, inițial, în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) și cu articolul 98 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, s-au invocat pretenții în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care, la instanța „cea dintâi sesizată”, s-a introdus o acțiune în contrafacerea unei mărci naționale identice cu marca Uniunii invocată în fața „instanței sesizate a doua” și valabile pentru mărfuri identice, prin administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul domeniilor „facebook.com” și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com”, care – în ceea ce privește domeniile respective „facebook.com“ și/sau „youtube.com” și/sau „twitter.com” – pot fi accesate cu același nume de utilizator, nu permite „instanței sesizate a doua” să se desesizeze în temeiul articolului 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, dată fiind dubla identitate a mărcilor și a mărfurilor?

Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că, în condiții de identitate a mărcilor, din formularea „atunci când mărcile în cauză sunt identice și valabile pentru produse sau servicii identice” rezultă că instanța „sesizată a doua” trebuie să se desesizeze numai în măsura în care marca Uniunii și respectiva marcă națională sunt înregistrate pentru aceleași mărfuri și/sau servicii, sau „instanța sesizată a doua” se poate desesiza integral, inclusiv atunci când marca Uniunii, invocată în fața acestei instanțe, este protejată și pentru alte mărfuri și/sau servicii care nu sunt protejate de marca națională, în privința cărora intră în discuție o identitate sau o asemănare a faptelor imputate?

____________

1     JO L 78, p. 1.