Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 11 iulie 2016 – Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo

(Cauza C-381/16)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil

Părțile din procedura principală

Recurent: Salvador Benjumea Bravo de Laguna

Intimat: Esteban Torras Ferrazzuolo

Întrebarea preliminară

Acțiunea în revendicarea unei mărci comunitare în temeiul unor alte motive decât cele prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară1 și, în special, în conformitate cu situațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 2 din Ley 17/2001 de Marcas (Legea 17/2001 privind mărcile) din 7 decembrie 2001 (BOE nr. 294 din 8 decembrie 2001), este compatibilă cu dreptul Uniunii și, concret, cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009?

____________

1 JO 2009, L 78, p. 1