Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 15 martie 2017 – X-GmbH/Finanzamt Stuttgart - Körperschaften

(Cauza C-135/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă și recurentă: X-GmbH

Pârât și intimat: Finanzamt Stuttgart - Körperschaften

Întrebările preliminare

Articolul 57 alineatul (1) CE [în prezent: articolul 64 alineatul (1) TFUE] trebuie interpretat în sensul că articolul 56 CE (în prezent: articolul 63 TFUE) nu afectează restricționarea de către un stat membru a liberei circulații a capitalurilor în raport cu state terțe, în contextul unor investiții directe, nici atunci când dispoziția națională aplicabilă la data respectivă, care prevede o restricționare a circulației capitalurilor în raport cu țări terțe și care, în principiu, se aplica numai în cazul investițiilor directe, după data respectivă a fost extinsă, în sensul că includea și participații de portofoliu deținute în cadrul unor societăți străine și care nu depășesc un prag de participare de 10 %?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: Articolul 57 alineatul (1) CE trebuie interpretat în sensul că trebuie să se considere că o dispoziție națională privind restricționarea liberei circulații a capitalurilor, în contextul investițiilor directe era aplicabilă la data relevantă, 31 decembrie 1993, în condițiile în care se aplică o dispoziție ulterioară, care în esență corespunde restricționării existente la data relevantă, atunci când, după această dată, restricționarea existentă a fost modificată pe termen scurt în temeiul unei legi care, din punct de vedere juridic, a intrat în vigoare, dar nu a fost aplicată niciodată în practică, întrucât deja înainte de aplicabilitatea inițială într-un caz individual, aceasta a fost înlocuită cu dispoziția aplicabilă în prezent?

În cazul unui răspuns negativ la una dintre cele două întrebări de mai sus: Articolul 56 CE se opune unei reglementări a unui stat membru, potrivit căreia în baza de impozitare a unei persoane impozabile care este stabilită într-un stat membru și care deține o participație de minimum 1 % în cadrul unei societăți stabilite în alt stat (în speță, în Elveția) se include cota din veniturile care au natura unei investiții de capital, care corespunde cotei de participare respective, atunci când aceste venituri sunt supuse unui nivel de impozitare inferior celui din primul stat menționat?

____________