Cerere de decizie preliminară introdusă de Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 27 iunie 2017 – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistik N&N/Budapest Rendőrfőkapitánya

(Cauza C-384/17)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistik N&N

Pârâtă: Budapest Rendőrfőkapitánya

Întrebările preliminare

Cerința caracterului proporțional prevăzută la articolul 9a din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri1 și interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea din 22 martie 2017 pronunțată în cauzele conexate C-497/15 și C-498/15, Euro-Team (EU:C:2017:229) constituie o dispoziție direct aplicabilă a acestei directive?

În cazul în care cerința caracterului proporțional prevăzută la articolul 9a din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri și interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea din 22 martie 2017 pronunțată în cauzele conexate C-497/15 și C-498/15, Euro-Team (EU:C:2017:229) nu constituie o dispoziție direct aplicabilă a acestei directive:

Interpretarea dreptului național conform dreptului Uniunii permite și impune instanței naționale și autorității administrative naționale să completeze – fără o intervenție legislativă la nivel național ― reglementarea maghiară aplicabilă în prezenta cauză cu criteriile materiale ale cerinței caracterului proporțional statuate în Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 22 martie 2017 pronunțată în cauzele conexate C-497/15 și C-498/15, Euro-Team (EU:C:2017:229)?

____________

1 JO 1999, L 187, p. 42, Ediție specială, 07/vol. 7, p. 88.