Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 6 decembrie 2017 – slewo // schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski

(Cauza C-681/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Intimat: Sascha Ledowski

Întrebările preliminare

În temeiul articolului 267 TFUE, sunt adresate următoarele întrebări preliminare în vederea interpretării articolului 16 litera (e), precum și, dacă este cazul, a articolului 6 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 :

1.    Articolul 16 litera (e) din Directiva privind drepturile consumatorilor trebuie interpretat în sensul că printre bunurile menționate la acest articol, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă, se numără și acele bunuri (de exemplu, saltele) care, atunci când sunt folosite în mod corespunzător, pot să intre în contact nemijlocit cu corpul uman, însă pot fi din nou comercializate după ce comerciantul a luat măsurile (de curățare) corespunzătoare?

2.    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

a)    Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ambalajul unui bun pentru a se putea considera că bunul este sigilat în sensul articolului 16 litera (e) din Directiva privind drepturile consumatorilor?

    și

b)    Informația pe care comerciantul trebuie să o comunice, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (k) din Directiva privind drepturile consumatorilor, înainte de producerea efectelor obligatorii ale contractului trebuie să indice că, în legătură cu obiectul concret al vânzării și cu faptul că acesta este sigilat, consumatorul pierde dreptul de retragere în cazul desigilării?

____________

1 JO 2011, L 304, p. 64.