Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Germania) la 11 iulie 2016 – Hornbach-Baumarkt-AG/Finanzamt Landau

(Cauza C-382/16)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Hornbach-Baumarkt-AG

Pârâtă: Finanzamt Landau

Întrebarea preliminară

Articolul 49 coroborat cu articolul 54 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – TFUE – (anterior: articolul 43 coroborat cu articolul 48 din Tratatul de instituire a Comunității Europene – CE –) se opune reglementării dintr-un stat membru, conform căreia veniturile unei persoane impozabile rezidente obținute din relații comerciale cu o societate stabilită într-un alt stat membru, în cadrul căreia aceasta deține în mod direct sau indirect cel puțin 25 % din participații și cu care a convenit condiții diferite de cele pe care le-ar fi convenit terți independenți între ei, în circumstanțe identice sau similare, se vor calcula ca și cum ar fi fost obținute în condițiile convenite între terți independenți, în cazul în care, în raport cu veniturile din relațiile comerciale cu o societate rezidentă, nu se realizează o asemenea rectificare, iar reglementarea nu prevede posibilitatea ca persoana impozabilă rezidentă să dovedească faptul că condițiile au fost convenite pe baza unor considerente economice, care rezultă din calitatea sa de asociat al societății stabilite în celălalt stat membru?

____________