Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 7 iulie 2016 – Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin

(Cauza C-375/16)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurent: Finanzamt Bergisch Gladbach

Intimat: Igor Butin

Întrebările preliminare

Articolul 226 punctul (5) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (denumită în continuare „Directiva privind TVA-ul”) impune menționarea unei adrese a persoanei impozabile la care aceasta își desfășoară activitatea economică?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 1:

a)    Menționarea unei adrese care corespunde unei simple „cutii poștale” este suficientă pentru a îndeplini cerințele articolului 226 punctul (5) din Directiva privind TVA-ul?

b)    Ce adresă trebuie să menționeze pe factură o persoană impozabilă care desfășoară o activitate (de comerț electronic de exemplu) fără să dețină un spațiu comercial?

În cazul nerespectării cerințelor de formă aplicabile facturii prevăzute la articolul 226 din Directiva privind TVA-ul, dreptul de deducere a taxei achitate în amonte trebuie acordat întotdeauna atunci când nu s-a săvârșit o faptă de evaziune fiscală sau atunci când persoana impozabilă nu știa și nici nu ar fi putut să știe că operațiunea în cauză era implicată într-o fraudă sau, în acest caz, potrivit principiului protecției încrederii legitime, se consideră că persoana impozabilă a făcut tot ceea i se poate pretinde în mod rezonabil pentru a verifica exactitatea datelor din factură?

____________

1     JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.