Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Cauza C-507/17)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Google Inc.

Pârâtă: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Celelalte părţi: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press și alții, Article 19 și alții, Internet Freedom Foundation și alții, Défenseur des droits

Întrebările preliminare

„Dreptul la înlăturare”, astfel cum a fost consacrat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin Hotărârea din 13 mai 20141 în temeiul dispozițiilor articolului 12 litera (b) și ale articolului 14 litera (a) din Directiva din 24 octombrie 19952 , trebuie interpretat în sensul că operatorul unui motor de căutare are obligația, în cazul în care admite o cerere de înlăturare, să efectueze această înlăturare din toate numele de domeniu ale motorului său de căutare, astfel încât linkurile în litigiu să nu mai fie afișate indiferent de locul de unde este lansată căutarea privind numele solicitantului, inclusiv locurile aflate în afara domeniului de aplicare teritorială a Directivei din 24 octombrie 1995?

În cazul unui răspuns negativ la această primă întrebare, „dreptul la înlăturare”, astfel cum a fost consacrat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin hotărârea citată anterior, trebuie interpretat în sensul că operatorul unui motor de căutare are obligația, în cazul în care admite o cerere de înlăturare, să elimine linkurile în litigiu din lista rezultatelor afișate în urma unei căutări efectuate plecând de la numele solicitantului doar din numele de domeniu corespunzător statului în care se consideră că s-a efectuat căutarea sau, în sens mai general, din numele de domeniu ale motorului de căutare corespunzătoare extensiilor naționale ale acestui motor în toate statele membre ale Uniunii Europene?

În plus, pe lângă obligația menționată la punctul 2), „dreptul la înlăturare”, astfel cum a fost consacrat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin hotărârea citată anterior, trebuie interpretat în sensul că operatorul unui motor de căutare are obligația, în cazul în care admite o cerere de înlăturare, să elimine prin așa-numita tehnică de „geoblocare”, pornind de la o adresă IP considerată a fi localizată în statul de reședință al beneficiarului „dreptului la înlăturare”, rezultatele în litigiu ale căutărilor efectuate plecând de la numele acestui beneficiar sau chiar, în sens mai general, de la o adresă IP considerată a fi localizată în unul dintre statele membre care intră sub incidența Directivei din 24 octombrie 1995, indiferent de numele de domeniu folosit de utilizatorul de internet care efectuează căutarea?

____________

1     Hotărârea din 13 mai 2014, Google Spain și Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

2     Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 [privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).