Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 16 octombrie 2017 – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL/MJA, în calitate de lichidator al eBizcuss.com (eBizcuss)

(Cauza C-595/17)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurente: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL

Intimată: MJA, în calitate de lichidator al eBizcuss.com (eBizcuss)

Întrebările preliminare

Articolul 23 din Regulamentul nr. 44/20011 trebuie interpretat în sensul că permite instanței naționale sesizate cu o acțiune în daune interese intentată de un distribuitor împotriva furnizorului său în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene să aplice o clauză atributivă de competență stipulată în contractul încheiat de părți?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 23 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că permite instanței naționale sesizate cu o acțiune în daune interese intentată de un distribuitor împotriva furnizorului său în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene să aplice o clauză atributivă de competență conținută în contractul încheiat de părți, inclusiv în cazul în care clauza menționată nu se referă în mod expres la diferendele privind răspunderea ce rezultă dintr-o încălcare a dreptului concurenței?

Articolul 23 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că permite instanței naționale sesizate cu o acțiune în daune interese intentată de un distribuitor împotriva furnizorului său în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene să înlăture o clauză atributivă de competență stipulată în contractul încheiat de părți în cazul în care nicio încălcare a dreptului concurenței nu a fost constatată de o autoritate națională sau europeană?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).