Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgerichts Dortmund (Germania) la 26 iunie 2013 – Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA

(Cauza C-352/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Dortmund

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)

Pârâte: Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA

Întrebările preliminare

a) Articolul 6 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 trebuie interpretat în sensul că în cazul unei cereri prin care unui pârât cu sediul în statul în care se află instanța sesizată și altor pârâți care au sediul în alte state membre ale Uniunii Europene li se solicită împreună în cadrul unei acțiuni în justiție informații și daune-interese, ca urmare a unei încălcări unice și continue a articolului 81 CE/a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE, constatată de Comisia Europeană și săvârșită în mai multe state membre, la care pârâții au participat în locuri și la date diferite, este oportună instrumentarea și judecarea lor în același timp, pentru a se evita pronunțarea unor hotărâri ireconciliabile în cazul judecării separate a cauzelor?

b) În acest context, trebuie să se țină seama de faptul că acțiunea formulată împotriva pârâtului cu sediul în statul în care se află instanța sesizată este retrasă după notificarea acțiunii către toți pârâții și înainte de expirarea termenului stabilit de instanță pentru depunerea memoriului în apărare și de desfășurarea primei ședințe?

Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că în cazul unei acțiuni prin care se solicită informații și daune-interese unor pârâți cu sediul în diferite state membre ale Uniunii Europene, ca urmare a unei încălcări unice și continue a articolului 81 CE/a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE, constatată de Comisia Europeană și săvârșită în mai multe state membre, la care pârâții au participat în locuri și la date diferite, fapta prejudiciabilă s-a produs în raport cu fiecare pârât și cu toate prejudiciile invocate sau s-a produs un prejudiciu global în statele membre în care au fost încheiate și puse în aplicare acordurile privind înțelegerea?

În cazul acțiunilor în despăgubiri formulate ca urmare a unei încălcări a interdicției privind înțelegerile, prevăzută la articolul 81 CE/articolul 101 TFUE și la articolul 53 din Acordul privind SEE, cerința prevăzută de dreptul Uniunii de punere efectivă în aplicare a interdicției privind înțelegerile permite luarea în considerare a clauzelor compromisorii și a clauzelor atributive de competență cuprinse în contractele de livrare, în cazul în care aceasta determină excluderea competenței instanței competente internațional conform articolului 5 punctul 3 și/sau articolului 6 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 în ceea ce îi privește pe toți pârâții și/sau în privința tuturor sau a unei părți din acțiunile formulate?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, JO L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 03, p. 74.