Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 12 mai 2014 –– SIA „Ostas celtnieks”/Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

(Cauza C-234/14)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākā tiesa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SIA „Ostas celtnieks”

Pârâte: Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

Întrebările preliminare

Dispozițiile Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii1 trebuie interpretate în sensul că nu se opun introducerii în caietul de sarcini, în scopul reducerii riscului de neexecutare a contractului, a cerinței conform căreia, în cazul în care contractul este atribuit unui ofertant care pune în evidență capacitățile altor operatori economici, respectivul ofertant este obligat să încheie, anterior atribuirii contractului, un contract de parteneriat cu respectivii operatori economici (care va cuprinde aspectele concrete stipulate în caietul de sarcini) sau să înființeze o societate în nume colectiv împreună cu aceștia?

____________

1 JO L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116.