Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom la 20 octombrie 2017 – Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited și alții

(Cauza C-603/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Peter Bosworth, Colin Hurley

Pârâți: Arcadia Petroleum Limited și alții

Întrebările preliminare

Care este criteriul adecvat pentru a determina dacă o acțiune formulată de către un angajator împotriva unui angajat sau a unui fost angajat (denumit în continuare „angajat”) ține de „materia” contractelor individuale de muncă în sensul titlului II secțiunea 5 (articolele 18-21) din Convenția de la Lugano?

(1)    Pentru ca o acțiune formulată de către un angajator împotriva unui angajat să intre sub incidența articolelor 18-21 este suficient ca respectivul comportament reproșat să fi putut fi invocat de angajator drept o încălcare a contractului individual de muncă al angajatului – chiar și în cazul în care acțiunea efectiv formulată de către angajator nu se întemeiază pe încălcarea contractului respectiv, nu reproșează o astfel de încălcare sau nu invocă o asemenea încălcare, ci este (de exemplu) întemeiată pe unul sau mai multe motive diferite indicate la punctele 26 și 27 din expunerea situației de fapt și a problematicii?

(2)    În subsidiar, criteriul adecvat este cel potrivit căruia acțiunea formulată de un angajator împotriva unui angajat intră sub incidența articolelor 18-21 numai în cazul în care obligația pe care este efectiv întemeiată este o obligație prevăzută în contractul de muncă? Dacă acesta este criteriul adecvat, rezultă că o acțiune care se întemeiază exclusiv pe încălcarea unei obligații care a luat naștere independent de contractul de muncă (și, în cazul în care ar fi relevant, nu este o obligație care a fost „liber consimțită” de angajat) nu intră sub incidența secțiunii 5?

(3)    Dacă niciunul dintre criteriile de mai sus nu este cel adecvat, care este criteriul adecvat?

În cazul în care o societate și o persoană fizică încheie un „contract” (în sensul articolului 5 punctul 1 din convenție), în ce măsură este necesar pentru existența unui raport de subordonare între societate și persoana fizică ca respectivul contract să constituie un „contract individual de muncă” în sensul secțiunii 5? Poate să existe un astfel de raport în cazul în care persoana fizică este în măsură să stabilească (și stabilește) clauzele contractului său cu societatea și deține controlul și autonomia asupra funcționării de zi cu zi a activității societății și asupra executării propriilor obligații, dar acționarul (acționarii) societății are (au) puterea de a decide cu privire la încetarea raportului?

În cazul în care titlul II secțiunea 5 din Convenția de la Lugano se aplică numai acțiunilor care, în lipsa secțiunii 5, ar intra în domeniul de aplicare al articolului 5 punctul 1 din Convenția de la Lugano, care este criteriul adecvat pentru a determina dacă o acțiune intră în domeniul de aplicare al articolului 5 punctul 1?

(1)    Criteriul adecvat este cel potrivit căruia o acțiune intră în domeniul de aplicare al articolului 5 punctul 1 în cazul în care comportamentul reproșat ar putea fi invocat drept o încălcare a contractului, chiar dacă acțiunea formulată efectiv de către angajator nu se întemeiază pe o încălcare a contractului, nu reproșează o astfel de încălcare sau nu invocă o asemenea încălcare a contractului respectiv?

(2)    În subsidiar, criteriul adecvat este cel potrivit căruia o acțiune intră în domeniul de aplicare al articolului 5 punctul 1 numai în cazul în care obligația pe care este efectiv întemeiată este o obligație contractuală? Dacă acesta este criteriul adecvat, rezultă că o acțiune care se întemeiază exclusiv pe încălcarea unei obligații care a luat naștere independent de contract (și, în cazul în care ar fi relevant, nu este o obligație care a fost „liber consimțită” de pârât) nu intră în domeniul de aplicare al articolului 5 punctul 1?

(3)    Dacă niciunul dintre criteriile de mai sus nu este cel adecvat, care este criteriul adecvat?

În cazul în care:

(1)    societățile A și B fac ambele parte dintr-un grup de societăți;

(2)    pârâtul X îndeplinește, de facto, rolul de director executiv al acestui grup de societăți (asemenea domnului Bosworth în cadrul grupului de societăți Arcadia: expunerea situației de fapt și a problematicii, punctul 14); X este angajat de o societate a grupului, societatea A (prin urmare, are calitatea de angajat al societății A) (precum domnul Bosworth, pentru anumite perioade, în împrejurările descrise în expunerea situației de fapt și a problematicii, punctul 15); și nu este, din punctul de vedere al dreptului național, angajat de societatea B;

(3)    societatea A formulează o acțiune împotriva lui X, iar aceasta intră sub incidența articolelor 18-21 și

(4)    cealaltă societate a grupului, societatea B, formulează de asemenea o acțiune împotriva lui X în ceea ce privește un comportament similar celui care stă la baza acțiunii formulate de societatea A împotriva lui X,

care este criteriul adecvat pentru a stabili dacă acțiunea formulată de societatea B intră în domeniul de aplicare al secțiunii 5? În special:

(1)    Răspunsul depinde de aspectul dacă a existat, între X și societatea B, un „contract individual de muncă” în sensul secțiunii 5 și, în cazul unui răspuns afirmativ, care este criteriul adecvat pentru a stabili dacă a existat un astfel de contract?

(2)    Societatea B trebuie considerată „angajator” al lui X în sensul titlului II secțiunea 5 din convenție și/sau acțiunea formulată de societatea B împotriva lui X (a se vedea punctul 4 subpunctul 4 de mai sus) intră sub incidența articolelor 18-21 în același mod în care acțiunea formulată de societatea A împotriva lui X intră sub incidența articolelor 18-21? În special:

(a)    Acțiunea formulată de societatea B intră sub incidența articolului 18 doar în cazul în care obligația pe care este efectiv întemeiată este o obligație prevăzută în contractul de muncă dintre societatea B și X?

(b)    În subsidiar, acțiunea intră sub incidența articolului 18 în cazul în care comportamentul reproșat în cadrul acțiunii ar fi constituit o încălcare a unei obligații prevăzute în contractul de muncă încheiat între societatea A și X?

(3)    Dacă niciunul dintre criteriile de mai sus nu este cel adecvat, care este criteriul adecvat?

____________