Cerere de decizie preliminară introdusă de Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania) la 22 septembrie 2015 - W și V/X

(Cauza C-499/15)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Părțile din procedura principală

Reclamanți: W. și V.

Pârâtă: X.

Întrebarea preliminară

În temeiul articolelor 8-14 din Regulamentul (CE) nr. 2201/20031 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, care este statul membru (Republica Lituania sau Regatul Țărilor de Jos) ale cărui instanțe sunt competente să soluționeze cauza care are ca obiect modificarea reşedinței, valoarea pensiei de întreținere a copilului și modalitățile de contact aplicabile în cazul copilului minor, V., care are reședința obișnuită în Regatul Țărilor de Jos?

____________

1     JO L 338, p. 1, Ediţie specială, 19/vol. 6, p. 183.