Cerere de decizie preliminară introdusă de Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra (Spania) la 26 februarie 2014 – Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Cauza C-93/14)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria

Pârâtă: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Întrebările preliminare

În situația în care, în anul 2009, o instituție bancară a formulat o cerere privind exercitarea acțiunii personale, prin care solicită plata sumei pe care o apreciază ca fiind datorată de clienții săi, ulterior derulării unei licitații pentru imobilele ipotecate, este aplicabilă Directiva 1993/131 în vederea analizării clauzelor contractului de credit ipotecar încheiat în anul 1986, luând în considerare că atât cea de a treia licitație (19 iulie 1993), cât și deciziile instanței prin care s-au aprobat stabilirea dobânzilor (3 iulie 2000) și adjudecarea definitivă a imobilelor scoase la licitație (18 iulie 2000) au intervenit ulterior publicării directivei menționate?

În situația în care, în anul 2009, o instituție bancară a formulat o cerere privind exercitarea acțiunii personale, prin care solicită plata sumei pe care o apreciază ca fiind datorată de clienții săi, ulterior derulării unei licitații pentru imobilele ipotecate, instanța națională trebuie să interpreteze articolul 10 din Legea 26/1984 în lumina Directivei 1993/13, luând în considerare că atât cea de a treia licitație (19 iulie 1993), cât și deciziile instanței prin care s-au aprobat stabilirea dobânzilor (3 iulie 2000) și adjudecarea definitivă a imobilelor scoase la licitație (18 iulie 2000) au intervenit ulterior publicării directivei menționate?

Caracterul imperativ al normei 12 a articolului 131 din Legea privind contractul de ipotecă, în raport cu excluderea prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 1993/13, afectează doar modalitatea în care trebuie să se procedeze în cadrul celei de a treia licitații, dacă creditorul ipotecar a exercitat acțiunea reală, dar nu împiedică instanța națională să analizeze dacă modalitatea în care s-a determinat suma solicitată este conformă cu legislația comunitară, în situația în care creditorul ipotecar a exercitat ulterior acțiunea personală?

Este contrar legislației comunitare privind protecția consumatorului (articolele 3 și 5 din Directiva 1993/13) ca, ulterior scoaterii la licitație a imobilelor ipotecate și adjudecării acestora pentru o sumă „derizorie”, o instituție bancară să formuleze împotriva clienților săi o cerere privind exercitarea acțiunii personale, luând în considerare această sumă „derizorie”, oferită la momentul respectiv pentru imobilele scoase la licitație, atunci când a stabilit valoarea datoriei solicitate?

În situația în care, în anul 2009, o instituție bancară a formulat o cerere privind exercitarea acțiunii personale, prin care solicită suma pe care o apreciază ca fiind datorată de clienții săi, ulterior licitației privind imobilele ipotecate, care au fost adjudecate pentru un preț „derizoriu”, contravine principiului general al egalității de tratament faptul că nu s-au luat în considerare reformele legislative realizate prin Legea 1/2000 și prin Legea 4/2011?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15, vol. 2, p. 273).