Cerere de decizie preliminară introdusă de Industrial Tribunals (Irlanda de Nord) (Regatul Unit) la 12 aprilie 2013 - Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty/Bluebird UK Bidco 2 Limited

(Cauza C-182/13)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Industrial Tribunals (Irlanda de Nord)

Părțile din procedura principală

Reclamante: Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty

Pârâtă: Bluebird UK Bidco 2 Limited

Întrebările preliminare

În contextul articolului 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Directiva 98/59/CE, noţiunea "unitate" are acelaşi înţeles pe care îl are în contextul articolului 1 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din această directivă?

În cazul unui răspuns negativ, o "unitate" în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) poate fi constituită dintr-o subunitate organizaţională a unei întreprinderi care este formată din sau include mai multe unităţi de muncă locale?

La articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din directivă, expresia "cel puţin 20" priveşte numărul de concedieri din toate unităţile angajatorului sau, dimpotrivă, priveşte numărul de concedieri dintr-o singură unitate? (Altfel spus, "20" înseamnă 20 de concedieri într-o anumită unitate sau înseamnă 20 de concedieri în total?)

____________

1 - Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, p. 16, Ediție specială, 05/volum 5, p. 95).