Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 17. marca 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 10. januarja 2017 v zadevi T-577/14, Gascogne Sack Deutschland in Gascogne/Evropska unija

(Zadeva C-138/17 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije (zastopnika: J. Inghelram in Á. M. Almendros Manzano, agenta)

Drugi stranki v postopku: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Evropska komisija

Predlogi

Točka 1 izreka izpodbijane sodbe se razveljavi;

predlog za plačilo 187.571 EUR iz naslova škode, ki naj bi nastala zaradi dodatnih plačil za bančno garancijo po poteku razumnega roka, ki sta ga družbi Gascogne Sack Deutschland in Gascogne navedli na prvi stopnji, se zavrne kot neutemeljen;

družbama Gascogne Sack Deutschland in Gascogne se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pojma vzročne zveze, ker je Splošno sodišče presodilo, da je kršitev razumnega roka sojenja odločilni vzrok za domnevno premoženjsko škodo, ki je nastala zaradi plačila stroškov bančne garancije, čeprav je v skladu z ustaljeno sodno prakso odločilni vzrok za plačilo takih stroškov lastna odločitev podjetja, da v času poteka postopka pred sodiščem Unije ne bo plačalo globe.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pojma škoda, ker Splošno sodišče za domnevno premoženjsko škodo, povezano s plačilom stroškov bančne garancije, ni uporabilo istega pogoja, kot ga je navedlo v zvezi z domnevno premoženjsko škodo, povezano s plačilom obresti na znesek globe, to je, da morata tožeči stranki na prvi stopnji dokazati, da je finančno breme, povezano s tem plačilom, večje od ugodnosti, ki sta jih imeli zaradi neplačila globe.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri določitvi obdobja, v katerem je nastala domnevna premoženjska škoda, in na neobstoj obrazložitve, saj je Splošno sodišče, ne da bi to utemeljilo, štelo, da je obdobje, v katerem je nastala domnevna premoženjska škoda zaradi plačila stroškov bančne garancije, lahko različno od obdobja, v katero je umestilo nezakonito ravnanje, ki naj bi to škodo povzročilo.

____________