Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Документи = Документи, публикувани в Сборника : Решения - Заключение
    Документи, непубликувани в Сборника : Решения
    Документи от последните 8 дни
  • Предпочитание за сортиране = Дата в низходящ ред
  • Предпочитание за визуализиране = Списък с документи
  • Юрисдикция = "Съд"

Допълнителни критерии за търсене
21 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-190/16 Заключение
ECLI:EU:C:2017:225
21/03/2017 Fries
C-76/16 Заключение
ECLI:EU:C:2017:226
21/03/2017 INGSTEEL и Metrostav
C-211/16 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:221
16/03/2017 Bimotor
Текст EUR-Lex
C-138/16 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:218
16/03/2017 AKM
Текст EUR-Lex
C-47/16 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:220
16/03/2017 Veloserviss
Текст EUR-Lex
C-493/15 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:219
16/03/2017 Identi
Текст EUR-Lex
C-98/15 Заключение
ECLI:EU:C:2017:223
16/03/2017 Espadas Recio
C-253/16 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:211
15/03/2017 Flibtravel International и Leonard Travel International
Текст EUR-Lex
C-206/16 Заключение
ECLI:EU:C:2017:212
15/03/2017 Marco Tronchetti Provera и др.
C-3/16 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:209
15/03/2017 Aquino
Текст EUR-Lex
C-563/15 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:210
15/03/2017 Комисия/Испания
Текст EUR-Lex
C-536/15 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:214
15/03/2017 Tele2 (Netherlands) и др.
Текст EUR-Lex
C-528/15 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:213
15/03/2017 Al Chodor
Текст EUR-Lex
C-415/15 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:216
15/03/2017 Stichting Woonpunt и др./Комисия
Текст EUR-Lex
C-414/15 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:215
15/03/2017 Stichting Woonlinie и др./Комисия
Текст EUR-Lex
C-324/15 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:208
15/03/2017 Hitachi Chemical Europe и Polynt/ECHA
Текст EUR-Lex
C-323/15 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:207
15/03/2017 Polynt/ECHA
Текст EUR-Lex
C-188/15 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:204
14/03/2017 Bougnaoui и ADDH
Текст EUR-Lex
C-162/15 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:205
14/03/2017 Evonik Degussa/Комисия
Текст EUR-Lex
C-157/15 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:203
14/03/2017 G4S Secure Solutions
Текст EUR-Lex