Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Юрисдикция = "Съд"
  • Документи = Документи, публикувани в Сборника : Решения - Заключение
    Документи, непубликувани в Сборника : Решения
    Документи от последните 8 дни
  • Предпочитание за сортиране = Дата в низходящ ред
  • Предпочитание за визуализиране = Списък с документи

Допълнителни критерии за търсене
16 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-551/18 PPU Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:991
06/12/2018 IK (Exécution d'une peine complémentaire)
Текст EUR-Lex
C-675/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:990
06/12/2018 Preindl
Текст EUR-Lex
C-672/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:989
06/12/2018 Tratave
Текст EUR-Lex
C-629/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:988
06/12/2018 J. Portugal Ramos Vinhos
Текст EUR-Lex
C-596/17 Заключение
ECLI:EU:C:2018:996
06/12/2018 Japan Tobacco International и Japan Tobacco International France
C-566/17 Заключение
ECLI:EU:C:2018:995
06/12/2018 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
C-494/17 Заключение
ECLI:EU:C:2018:994
06/12/2018 Rossato и Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
C-480/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:987
06/12/2018 Montag
Текст EUR-Lex
C-396/17 Заключение
ECLI:EU:C:2018:993
06/12/2018 Leitner
C-305/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:986
06/12/2018 FENS
Текст EUR-Lex
C-24/17 Заключение
ECLI:EU:C:2018:992
06/12/2018 Österreichischer Gewerkschaftsbund
C-473/17 Заключение
ECLI:EU:C:2018:983
05/12/2018 Repsol Butano
C-450/17 P Заключение
ECLI:EU:C:2018:982
05/12/2018 Landeskreditbank Baden-Württemberg
C-341/17 P Заключение
ECLI:EU:C:2018:981
05/12/2018 Гърция/Комисия
C-621/18 Заключение
ECLI:EU:C:2018:978
04/12/2018 Wightman и др.
C-378/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:979
04/12/2018 The Minister for Justice and Equality и Commissioner of the Garda Síochána
Текст EUR-Lex