Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Юрисдикция = "Съд"
  • Документи = Документи, публикувани в Сборника : Решения - Заключение
    Документи, непубликувани в Сборника : Решения
    Документи от последните 8 дни
  • Предпочитание за сортиране = Дата в низходящ ред
  • Предпочитание за визуализиране = Списък с документи

Допълнителни критерии за търсене
12 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-97/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:7
10/01/2019 ET
Текст EUR-Lex
C-647/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:13
10/01/2019 Srf konsulterna
C-631/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:10
10/01/2019 Inspecteur van de Belastingdienst
C-614/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:11
10/01/2019 Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
C-608/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:9
10/01/2019 Holmen
C-607/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:8
10/01/2019 Memira Holding
C-516/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:16
10/01/2019 Spiegel Online
C-507/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:15
10/01/2019 Google (Portée territoriale du déréférencement)
C-410/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:12
10/01/2019 A
Текст EUR-Lex
C-136/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:14
10/01/2019 G. C. и др. (Déréférencement de données sensibles)
C-668/17 P Заключение
ECLI:EU:C:2019:4
09/01/2019 Viridis Pharmaceutical/EUIPO
C-620/16 Заключение
ECLI:EU:C:2019:3
09/01/2019 Комисия/Германия