Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Юрисдикция = "Съд"
  • Документи = Документи, публикувани в Сборника : Решения - Заключение
    Документи, непубликувани в Сборника : Решения
    Документи от последните 8 дни
  • Предпочитание за сортиране = Дата в низходящ ред
  • Предпочитание за визуализиране = Списък с документи

Допълнителни критерии за търсене
14 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-492/18 PPU Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:108
12/02/2019 TC
Текст EUR-Lex
C-568/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:109
12/02/2019 Geelen
C-231/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:103
07/02/2019 NK
Текст EUR-Lex
C-49/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:106
07/02/2019 Escribano Vindel
Текст EUR-Lex
C-664/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:105
07/02/2019 Ellinika Nafpigeia
C-589/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:104
07/02/2019 Prenatal
C-322/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:102
07/02/2019 Bogatu
Текст EUR-Lex
C-724/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:100
06/02/2019 Skanska Industrial Solutions и др.
C-591/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:99
06/02/2019 Австрия/Германия
C-535/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:96
06/02/2019 NK
Текст EUR-Lex
C-395/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:98
06/02/2019 Комисия/Нидерландия
C-391/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:97
06/02/2019 Комисия/Обединеното кралство
C-676/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:94
05/02/2019 Călin
C-646/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:95
05/02/2019 Moro