Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Юрисдикция = "Съд"
  • Документи = Документи, публикувани в Сборника : Решения - Заключение
    Документи, непубликувани в Сборника : Решения
    Документи от последните 8 дни
  • Предпочитание за сортиране = Дата в низходящ ред
  • Предпочитание за визуализиране = Списък с документи

Допълнителни критерии за търсене
17 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-312/18 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:235
21/03/2019 Eco-Bat Technologies и др./Комисия
Текст EUR-Lex
C-245/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:242
21/03/2019 Tecnoservice Int.
Текст EUR-Lex
C-34/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:245
21/03/2019 Lovasné Tóth
C-702/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:233
21/03/2019 Unareti
Текст EUR-Lex
C-673/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:246
21/03/2019 Planet49
C-590/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:232
21/03/2019 Pouvin и Dijoux
Текст EUR-Lex
C-526/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:244
21/03/2019 Комисия/Италия
C-498/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:243
21/03/2019 Комисия/Италия
Текст EUR-Lex
C-465/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:234
21/03/2019 Falck Rettungsdienste и Falck
Текст EUR-Lex
C-443/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:238
21/03/2019 Abraxis Bioscience
Текст EUR-Lex
C-350/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:237
21/03/2019 Mobit
Текст EUR-Lex
C-266/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:241
21/03/2019 Verkehrsbetrieb Hüttebräucker и BVR Busverkehr Rheinland
Текст EUR-Lex
C-127/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:236
21/03/2019 Комисия/Полша
Текст EUR-Lex
C-71/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:226
19/03/2019 KPC Herning
C-444/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:220
19/03/2019 Arib и др.
Текст EUR-Lex
C-297/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:219
19/03/2019 Ibrahim
Текст EUR-Lex
C-163/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:218
19/03/2019 Jawo
Текст EUR-Lex