Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Юрисдикция = "Съд"
  • Документи = Документи, публикувани в Сборника : Решения - Заключение - Становища
    Документи, непубликувани в Сборника : Решения
    Документи от последните 8 дни
  • Предпочитание за сортиране = Дата в низходящ ред
  • Предпочитание за визуализиране = Списък с документи

Допълнителни критерии за търсене
38 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-540/18 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:707
11/09/2019 HX/Съвет
Текст EUR-Lex
C-397/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:703
11/09/2019 Nobel Plastiques Ibérica
Текст EUR-Lex
C-383/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:702
11/09/2019 Lexitor
Текст EUR-Lex
C-178/18 P Заключение
ECLI:EU:C:2019:710
11/09/2019 MSD Animal Health Innovation и Intervet International/EMA
C-175/18 P Заключение
ECLI:EU:C:2019:709
11/09/2019 PTC Therapeutics International/EMA
C-143/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:701
11/09/2019 Romano
Текст EUR-Lex
C-46/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:706
11/09/2019 Caseificio Sociale San Rocco и др.
Текст EUR-Lex
C-13/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:708
11/09/2019 Sole-Mizo
C-676/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:700
11/09/2019 Călin
Текст EUR-Lex
C-650/17 Заключение
ECLI:EU:C:2019:704
11/09/2019 Royalty Pharma Collection Trust
C-612/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:705
11/09/2019 FIG
Текст EUR-Lex
C-450/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:696
10/09/2019 Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
C-263/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:697
10/09/2019 Nederlands Uitgeversverbond и Groep Algemene Uitgevers
C-125/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:695
10/09/2019 Gómez del Moral Guasch
C-123/18 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:694
10/09/2019 HTTS/Съвет
Текст EUR-Lex
C-94/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:693
10/09/2019 Chenchooliah
Текст EUR-Lex
C-642/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:682
05/09/2019 Комисия/Испания (Plans de gestion des déchets)
C-559/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:667
05/09/2019 TDK-Lambda Germany
Текст EUR-Lex
C-519/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:681
05/09/2019 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
C-468/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:666
05/09/2019 R () и obligation alimentaire)
Текст EUR-Lex