Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Юрисдикция = "Общ съд"
  • Документи = Документи, публикувани в Сборника : Решения - Заключение
    Документи, непубликувани в Сборника : Решения
    Документи от последните 8 дни
  • Предпочитание за сортиране = Дата в низходящ ред
  • Предпочитание за визуализиране = Списък с документи

Допълнителни критерии за търсене
2 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
T-832/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:2
10/01/2019 achtung !/EUIPO (achtung !)
Текст EUR-Lex
T-160/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:1
10/01/2019 RY/Комисия
Текст EUR-Lex