Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Юрисдикция = "Общ съд"
  • Документи = Документи, публикувани в Сборника : Решения - Заключение
    Документи, непубликувани в Сборника : Решения
    Документи от последните 8 дни
  • Предпочитание за сортиране = Дата в низходящ ред
  • Предпочитание за визуализиране = Списък с документи

Допълнителни критерии за търсене
20 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
T-231/18 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:82
12/02/2019 Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO - Lupu (Djili)
Текст EUR-Lex
T-453/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:83
12/02/2019 TV/Съвет
Текст EUR-Lex
T-201/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:81
12/02/2019 Printeos/Комисия
Текст EUR-Lex
T-134/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:80
12/02/2019 Hércules Club de Fútbol/Комисия
Текст EUR-Lex
T-292/15 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:84
12/02/2019 Vakakis kai Synergates/Комисия
Текст EUR-Lex
T-647/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:73
08/02/2019 Serendipity и др./EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)
Текст EUR-Lex
T-789/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:70
07/02/2019 TecAlliance/EUIPO - Siemens (TecDocPower)
Текст EUR-Lex
T-767/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:67
07/02/2019 Eglo Leuchten/EUIPO - Briloner Leuchten (Lampe)
Текст EUR-Lex
T-766/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:68
07/02/2019 Eglo Leuchten/EUIPO - Di-Ka (Lampe)
Текст EUR-Lex
T-656/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:71
07/02/2019 Sumol + Compal Marcas/EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials)
Текст EUR-Lex
T-549/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:72
07/02/2019 Duym/Съвет
Текст EUR-Lex
T-287/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:69
07/02/2019 Swemac Innovation/EUIPO - SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC)
Текст EUR-Lex
T-11/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:65
07/02/2019 RK/Съвет
Текст EUR-Lex
T-487/16 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:66
07/02/2019 Arango Jaramillo и др./ЕИБ
Текст EUR-Lex
T-333/18 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:60
06/02/2019 Marry Me Group/EUIPO (marry me)
Текст EUR-Lex
T-332/18 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:61
06/02/2019 Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)
Текст EUR-Lex
T-580/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:62
06/02/2019 Karp/Парламент
Текст EUR-Lex
T-461/17 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:63
06/02/2019 TN/ENISA
Текст EUR-Lex
T-88/18 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:58
05/02/2019 Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)
Текст EUR-Lex
T-177/16 Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:57
05/02/2019 Mema/CPVO (Braeburn 78 (11078)
Текст EUR-Lex