Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Έγγραφα = Έγγραφα δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις
    Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις
    Έγγραφα των τελευταίων 8 ημερών
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων
  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Δικαστήριο"

Νέα αναζήτηση
21 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
C-190/16 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2017:225
21/03/2017 Fries
C-76/16 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2017:226
21/03/2017 INGSTEEL και Metrostav
C-211/16 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:221
16/03/2017 Bimotor
Κείμενο EUR-Lex
C-138/16 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:218
16/03/2017 AKM
Κείμενο EUR-Lex
C-47/16 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:220
16/03/2017 Veloserviss
Κείμενο EUR-Lex
C-493/15 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:219
16/03/2017 Identi
Κείμενο EUR-Lex
C-98/15 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2017:223
16/03/2017 Espadas Recio
C-253/16 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:211
15/03/2017 Flibtravel International και Leonard Travel International
Κείμενο EUR-Lex
C-206/16 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2017:212
15/03/2017 Marco Tronchetti Provera κ.λπ.
C-3/16 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:209
15/03/2017 Aquino
Κείμενο EUR-Lex
C-563/15 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:210
15/03/2017 Επιτροπή κατά Ισπανίας
Κείμενο EUR-Lex
C-536/15 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:214
15/03/2017 Tele2 (Netherlands) κ.λπ.
Κείμενο EUR-Lex
C-528/15 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:213
15/03/2017 Al Chodor
Κείμενο EUR-Lex
C-415/15 P Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:216
15/03/2017 Stichting Woonpunt κ.λπ. κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
C-414/15 P Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:215
15/03/2017 Stichting Woonlinie κ.λπ. κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
C-324/15 P Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:208
15/03/2017 Hitachi Chemical Europe και Polynt κατά ECHA
Κείμενο EUR-Lex
C-323/15 P Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:207
15/03/2017 Polynt κατά ECHA
Κείμενο EUR-Lex
C-188/15 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:204
14/03/2017 Bougnaoui και ADDH
Κείμενο EUR-Lex
C-162/15 P Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:205
14/03/2017 Evonik Degussa κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
C-157/15 Απόφαση
ECLI:EU:C:2017:203
14/03/2017 G4S Secure Solutions
Κείμενο EUR-Lex