Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Δικαστήριο"
  • Έγγραφα = Έγγραφα δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις
    Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις
    Έγγραφα των τελευταίων 8 ημερών
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων

Νέα αναζήτηση
16 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
C-551/18 PPU Απόφαση
ECLI:EU:C:2018:991
06/12/2018 IK (Exécution d'une peine complémentaire)
Κείμενο EUR-Lex
C-675/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2018:990
06/12/2018 Preindl
Κείμενο EUR-Lex
C-672/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2018:989
06/12/2018 Tratave
Κείμενο EUR-Lex
C-629/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2018:988
06/12/2018 J. Portugal Ramos Vinhos
Κείμενο EUR-Lex
C-596/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:996
06/12/2018 Japan Tobacco International και Japan Tobacco International France
C-566/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:995
06/12/2018 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
C-494/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:994
06/12/2018 Rossato και Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
C-480/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2018:987
06/12/2018 Montag
Κείμενο EUR-Lex
C-396/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:993
06/12/2018 Leitner
C-305/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2018:986
06/12/2018 FENS
Κείμενο EUR-Lex
C-24/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:992
06/12/2018 Österreichischer Gewerkschaftsbund
C-473/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:983
05/12/2018 Repsol Butano
C-450/17 P Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:982
05/12/2018 Landeskreditbank Baden-Württemberg
C-341/17 P Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:981
05/12/2018 Ελλάδα κατά Επιτροπής
C-621/18 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2018:978
04/12/2018 Wightman κ.λπ.
C-378/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2018:979
04/12/2018 The Minister for Justice and Equality και Commissioner of the Garda Síochána
Κείμενο EUR-Lex