Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Δικαστήριο"
  • Έγγραφα = Έγγραφα δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις
    Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις
    Έγγραφα των τελευταίων 8 ημερών
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων

Νέα αναζήτηση
12 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
C-97/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:7
10/01/2019 ET
Κείμενο EUR-Lex
C-647/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:13
10/01/2019 Srf konsulterna
C-631/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:10
10/01/2019 Inspecteur van de Belastingdienst
C-614/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:11
10/01/2019 Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
C-608/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:9
10/01/2019 Holmen
C-607/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:8
10/01/2019 Memira Holding
C-516/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:16
10/01/2019 Spiegel Online
C-507/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:15
10/01/2019 Google (Portée territoriale du déréférencement)
C-410/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:12
10/01/2019 A
Κείμενο EUR-Lex
C-136/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:14
10/01/2019 G. C. κ.λπ. (Déréférencement de données sensibles)
C-668/17 P Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:4
09/01/2019 Viridis Pharmaceutical κατά EUIPO
C-620/16 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:3
09/01/2019 Επιτροπή κατά Γερμανίας