Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Δικαστήριο"
  • Έγγραφα = Έγγραφα δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις
    Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις
    Έγγραφα των τελευταίων 8 ημερών
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων

Νέα αναζήτηση
12 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
C-231/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:103
07/02/2019 NK
Κείμενο EUR-Lex
C-49/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:106
07/02/2019 Escribano Vindel
Κείμενο EUR-Lex
C-664/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:105
07/02/2019 Ellinika Nafpigeia
C-589/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:104
07/02/2019 Prenatal
C-322/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:102
07/02/2019 Bogatu
Κείμενο EUR-Lex
C-724/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:100
06/02/2019 Skanska Industrial Solutions κ.λπ.
C-591/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:99
06/02/2019 Αυστρία κατά Γερμανίας
C-535/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:96
06/02/2019 NK
Κείμενο EUR-Lex
C-395/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:98
06/02/2019 Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών
C-391/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:97
06/02/2019 Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου
C-676/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:94
05/02/2019 Călin
C-646/17 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:95
05/02/2019 Moro