Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Δικαστήριο"
  • Έγγραφα = Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις - Γνωμοδότηση
    Ανακοινώσεις δημοσιευθείσες στην ΕΕ : Αποφάσεις
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων

Νέα αναζήτηση
22965 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
C-544/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:761
19/09/2019 Dakneviciute
C-527/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:762
19/09/2019 Gesamtverband Autoteile-Handel
C-523/18 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:769
19/09/2019 Engie Cartagena
C-467/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:765
19/09/2019 Rayonna prokuratura Lom
C-358/18 P Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:763
19/09/2019 Πολωνία κατά Επιτροπής
C-251/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:766
19/09/2019 Trace Sport
C-95/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:767
19/09/2019 van den Berg και Giesen
C-34/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:764
19/09/2019 Lovasné Tóth
C-678/18 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:760
18/09/2019 Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
C-662/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:750
18/09/2019 Ministre de l'Action και des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
C-622/18 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:755
18/09/2019 Cooper International Spirits κ.λπ.
C-477/18 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:759
18/09/2019 Exportslachterij J. Gosschalk
C-366/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:757
18/09/2019 Ortiz Mesonero
C-222/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:751
18/09/2019 VIPA
C-176/18 Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:758
18/09/2019 Club de Variedades Vegetales Protegidas
C-47/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:754
18/09/2019 Riel
C-32/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:752
18/09/2019 Moser
C-700/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:753
18/09/2019 Peters
C-526/17 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:756
18/09/2019 Επιτροπή κατά Ιταλίας
C-489/19 PPU Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:747
17/09/2019 NJ (Parquet de Vienne)