Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Γενικό Δικαστήριο"
  • Έγγραφα = Έγγραφα δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις
    Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις
    Έγγραφα των τελευταίων 8 ημερών
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων

Νέα αναζήτηση
20 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
T-471/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:887
07/12/2018 Edison κατά EUIPO (EDISON)
Κείμενο EUR-Lex
T-378/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:888
07/12/2018 La Zaragozana κατά EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Κείμενο EUR-Lex
T-280/17 Απόφαση (αποσπάσματα)
ECLI:EU:T:2018:889
07/12/2018 GE.CO.P. κατά Επιτροπής
T-280/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:889
07/12/2018 GE.CO.P. κατά Επιτροπής
T-664/14 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:890
07/12/2018 Βέλγιο κατά Επιτροπής
T-115/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:882
06/12/2018 Tomasz KawałkoTrofeum κατά EUIPO - Ferrero (KINDERPRAMS)
Κείμενο EUR-Lex
T-665/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:879
06/12/2018 China Construction Bank κατά EUIPO - Groupement des cartes bancaires (CCB)
T-459/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:886
06/12/2018 Fifth Avenue Entertainment κατά EUIPO - Commodore Entertainment (THE COMMODORES)
Κείμενο EUR-Lex
T-22/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:881
06/12/2018 Πορτογαλία κατά Επιτροπής
T-848/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:884
06/12/2018 Deichmann κατά EUIPO - Vans (V)
T-817/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:880
06/12/2018 Vans κατά EUIPO - Deichmann (V)
Κείμενο EUR-Lex
T-638/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:883
06/12/2018 Deichmann κατά EUIPO - Vans (Représentation de lignes sur une chaussure)
Κείμενο EUR-Lex
T-531/15 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:885
06/12/2018 Coveris Rigid France κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
T-312/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:876
05/12/2018 Campbell κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
T-152/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:875
05/12/2018 Sumner κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
T-875/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:877
05/12/2018 Falcon Technologies International κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
T-329/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:878
05/12/2018 Bristol-Myers Squibb Pharma κατά Επιτροπής και EMA
Κείμενο EUR-Lex
T-560/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:872
04/12/2018 Schneider κατά EUIPO
Κείμενο EUR-Lex
T-518/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:873
04/12/2018 Carreras Sequeros κ.λπ. κατά Επιτροπής
T-517/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2018:874
04/12/2018 Janoha κ.λπ. κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex