Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Δικαιοδοτικό όργανο = "Γενικό Δικαστήριο"
  • Έγγραφα = Έγγραφα δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις - Προτάσεις
    Έγγραφα μη δημοσιευόμενα στη Συλλογή : Αποφάσεις
    Έγγραφα των τελευταίων 8 ημερών
  • Κριτήρια αναζητήσεως = Ημερομηνία (από την πλέον πρόσφατη προς την παλαιότερη)
  • Κριτήρια απεικονίσεως = Πίνακας εγγράφων

Νέα αναζήτηση
16 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
T-34/19 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:576
11/09/2019 Orkla Foods Danmark κατά EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
Κείμενο EUR-Lex
T-545/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:578
11/09/2019 YL κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
T-286/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:577
11/09/2019 Azarov κατά Συμβουλίου
Κείμενο EUR-Lex
T-721/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:579
11/09/2019 Topor-Gilka κατά Συμβουλίου
Κείμενο EUR-Lex
T-744/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:568
10/09/2019 Oakley κατά EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Κείμενο EUR-Lex
T-217/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:571
10/09/2019 DK κατά ΕΥΕΔ
Κείμενο EUR-Lex
T-66/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:566
10/09/2019 BQ κατά Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κείμενο EUR-Lex
T-51/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:570
10/09/2019 BP κατά Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κείμενο EUR-Lex
T-50/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:573
10/09/2019 BO κατά Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κείμενο EUR-Lex
T-741/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:572
10/09/2019 Trasys International και Axianseu - Digital Solutions κατά ΕΟΑΑ
Κείμενο EUR-Lex
T-883/16 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:567
10/09/2019 Πολωνία κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex
T-689/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:564
09/09/2019 Executive Selling κατά EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Κείμενο EUR-Lex
T-680/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:565
09/09/2019 SLL Service κατά EUIPO - Elfa International (LUMIN8)
Κείμενο EUR-Lex
T-753/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:560
05/09/2019 C&A κατά EUIPO (#BESTDEAL)
Κείμενο EUR-Lex
T-308/18 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:557
04/09/2019 Hamas κατά Συμβουλίου
Κείμενο EUR-Lex
T-603/17 Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:558
04/09/2019 Λιθουανία κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex