Tulemuste loetelu

Valitud kriteeriumid:

  • Kohus = "Euroopa Kohus"
  • Dokumendid = Kohtulahendite kogumikus avaldatud dokumendid : Kohtuotsused - Kohtujuristi ettepanek
    Kohtulahendite kogumikus avaldamata dokumendid : Kohtuotsused
    Viimase 8 päeva dokumendid
  • Sorteerimise eelistused = Kuupäevad (alustades kõige hilisemaga)
  • Kuvamise eelistused = Dokumentide loetelu

Muuda otsingut
12 dokument/dokumenti
     Kohtuasi      Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
C-231/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:103
07/02/2019 NK
EUR-Lexi tekst
C-49/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:106
07/02/2019 Escribano Vindel
EUR-Lexi tekst
C-664/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:105
07/02/2019 Ellinika Nafpigeia
C-589/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:104
07/02/2019 Prenatal
C-322/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:102
07/02/2019 Bogatu
EUR-Lexi tekst
C-724/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:100
06/02/2019 Skanska Industrial Solutions jt
C-591/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:99
06/02/2019 Austria vs. Saksamaa
C-535/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:96
06/02/2019 NK
EUR-Lexi tekst
C-395/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:98
06/02/2019 komisjon vs. Madalmaad
C-391/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:97
06/02/2019 komisjon vs. Ühendkuningriik
C-676/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:94
05/02/2019 Călin
C-646/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:95
05/02/2019 Moro