Tulemuste loetelu

Valitud kriteeriumid:

  • Kohus = "Euroopa Kohus"
  • Dokumendid = Kohtulahendite kogumikus avaldatud dokumendid : Kohtuotsused - Kohtujuristi ettepanek
    Kohtulahendite kogumikus avaldamata dokumendid : Kohtuotsused
    Viimase 8 päeva dokumendid
  • Sorteerimise eelistused = Kuupäevad (alustades kõige hilisemaga)
  • Kuvamise eelistused = Dokumentide loetelu

Muuda otsingut
23 dokument/dokumenti
     Kohtuasi      Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
C-249/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:253
26/03/2019 CEVA Freight Holland
C-129/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:248
26/03/2019 SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
EUR-Lexi tekst
C-95/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:252
26/03/2019 van den Berg ja Giesen
C-70/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:250
26/03/2019 Abanca Corporación Bancaria
EUR-Lexi tekst
C-621/16 P Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:251
26/03/2019 komisjon vs. Itaalia
EUR-Lexi tekst
C-377/16 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:249
26/03/2019 Hispaania vs. parlament
EUR-Lexi tekst
C-312/18 P Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:235
21/03/2019 Eco-Bat Technologies jt vs. komisjon
EUR-Lexi tekst
C-245/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:242
21/03/2019 Tecnoservice Int.
EUR-Lexi tekst
C-34/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:245
21/03/2019 Lovasné Tóth
C-702/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:233
21/03/2019 Unareti
EUR-Lexi tekst
C-673/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:246
21/03/2019 Planet49
C-590/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:232
21/03/2019 Pouvin ja Dijoux
EUR-Lexi tekst
C-526/17 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:244
21/03/2019 komisjon vs. Itaalia
C-498/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:243
21/03/2019 komisjon vs. Itaalia
EUR-Lexi tekst
C-465/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:234
21/03/2019 Falck Rettungsdienste ja Falck
EUR-Lexi tekst
C-443/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:238
21/03/2019 Abraxis Bioscience
EUR-Lexi tekst
C-350/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:237
21/03/2019 Mobit
EUR-Lexi tekst
C-266/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:241
21/03/2019 Verkehrsbetrieb Hüttebräucker ja BVR Busverkehr Rheinland
EUR-Lexi tekst
C-127/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:236
21/03/2019 komisjon vs. Poola
EUR-Lexi tekst
C-71/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:226
19/03/2019 KPC Herning