Tulemuste loetelu

Valitud kriteeriumid:

  • Kohus = "Euroopa Kohus"
  • Dokumendid = Kohtulahendite kogumikus avaldamata dokumendid : Kohtuotsused - Kohtujuristi ettepanek - Arvamused
    ELT-s avaldatud teated : Kohtuotsused
  • Sorteerimise eelistused = Kuupäevad (alustades kõige hilisemaga)
  • Kuvamise eelistused = Dokumentide loetelu

Muuda otsingut
22965 dokument/dokumenti
     Kohtuasi      Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
C-544/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:761
19/09/2019 Dakneviciute
C-527/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:762
19/09/2019 Gesamtverband Autoteile-Handel
C-523/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:769
19/09/2019 Engie Cartagena
C-467/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:765
19/09/2019 Rayonna prokuratura Lom
C-358/18 P Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:763
19/09/2019 Poola vs. komisjon
C-251/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:766
19/09/2019 Trace Sport
C-95/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:767
19/09/2019 van den Berg ja Giesen
C-34/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:764
19/09/2019 Lovasné Tóth
C-678/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:760
18/09/2019 Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
C-662/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:750
18/09/2019 Ministre de l'Action ja des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
C-622/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:755
18/09/2019 Cooper International Spirits jt
C-477/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:759
18/09/2019 Exportslachterij J. Gosschalk
C-366/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:757
18/09/2019 Ortiz Mesonero
C-222/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:751
18/09/2019 VIPA
C-176/18 Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:758
18/09/2019 Club de Variedades Vegetales Protegidas
C-47/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:754
18/09/2019 Riel
C-32/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:752
18/09/2019 Moser
C-700/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:753
18/09/2019 Peters
C-526/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:756
18/09/2019 komisjon vs. Itaalia
C-489/19 PPU Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:747
17/09/2019 NJ (Parquet de Vienne)