Tulemuste loetelu

Valitud kriteeriumid:

  • Kohus = "Üldkohus"
  • Dokumendid = Kohtulahendite kogumikus avaldatud dokumendid : Kohtuotsused - Kohtujuristi ettepanek
    Kohtulahendite kogumikus avaldamata dokumendid : Kohtuotsused
    Viimase 8 päeva dokumendid
  • Sorteerimise eelistused = Kuupäevad (alustades kõige hilisemaga)
  • Kuvamise eelistused = Dokumentide loetelu

Muuda otsingut
16 dokument/dokumenti
     Kohtuasi      Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
T-34/19 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:576
11/09/2019 Orkla Foods Danmark vs. EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
EUR-Lexi tekst
T-545/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:578
11/09/2019 YL vs. komisjon
EUR-Lexi tekst
T-286/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:577
11/09/2019 Azarov vs. nõukogu
EUR-Lexi tekst
T-721/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:579
11/09/2019 Topor-Gilka vs. nõukogu
EUR-Lexi tekst
T-744/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:568
10/09/2019 Oakley vs. EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
EUR-Lexi tekst
T-217/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:571
10/09/2019 DK vs. Euroopa välisteenistus
EUR-Lexi tekst
T-66/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:566
10/09/2019 BQ vs. Euroopa Liidu Kohus
EUR-Lexi tekst
T-51/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:570
10/09/2019 BP vs. Euroopa Liidu Kohus
EUR-Lexi tekst
T-50/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:573
10/09/2019 BO vs. Euroopa Liidu Kohus
EUR-Lexi tekst
T-741/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:572
10/09/2019 Trasys International ja Axianseu - Digital Solutions vs. EASA
EUR-Lexi tekst
T-883/16 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:567
10/09/2019 Poola vs. komisjon
EUR-Lexi tekst
T-689/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:564
09/09/2019 Executive Selling vs. EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
EUR-Lexi tekst
T-680/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:565
09/09/2019 SLL Service vs. EUIPO - Elfa International (LUMIN8)
EUR-Lexi tekst
T-753/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:560
05/09/2019 C&A vs. EUIPO (#BESTDEAL)
EUR-Lexi tekst
T-308/18 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:557
04/09/2019 Hamas vs. nõukogu
EUR-Lexi tekst
T-603/17 Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:558
04/09/2019 Leedu vs. komisjon
EUR-Lexi tekst