Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-128/16

Допълнителни критерии за търсене
5 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-128/16 P Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:591
25/07/2018 Комисия/Испания и др.
Текст EUR-Lex
C-128/16 P Решение (резюме)
ECLI:EU:C:2018:591
25/07/2018 Комисия/Испания и др.
C-128/16 P Определение
ECLI:EU:C:2016:1007
21/12/2016 Комисия/Испания и др.
C-128/16 P Определение
ECLI:EU:C:2016:1006
21/12/2016 Комисия/Испания и др.
C-128/16 P Искова молба / Жалба (ОВ)
15/04/2016 Комисия/Испания и др.
Вж. pdf документи