Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-143/18

Допълнителни критерии за търсене
3 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-143/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:701
11/09/2019 Romano
Текст EUR-Lex
C-143/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:273
28/03/2019 Romano
Текст EUR-Lex
C-143/18 Искане (ОВ)
04/05/2018 Romano
Вж. pdf документи