Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-508/18

Допълнителни критерии за търсене
4 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-508/18 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:456
27/05/2019 OG (Parquet de Lübeck)
Текст EUR-Lex
C-508/18 Заключение
ECLI:EU:C:2019:337
30/04/2019 OG (Parquet de Lübeck)
Текст EUR-Lex
C-508/18 Искане (ОВ)
21/09/2018 OG (Parquet de Lübeck)
C-508/18 Определение
ECLI:EU:C:2018:766
20/09/2018 OG (Parquet de Lübeck)