Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:


  Допълнителни критерии за търсене
  109558 документи(и)
       Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
  C-498/19 P Искова молба / Жалба (ОВ)
  26/07/2019 Румъния/Комисия
  C-490/19 Искане (ОВ)
  09/08/2019 Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier
  C-489/19 PPU Искане (ОВ)
  02/08/2019 Generalstaatsanwaltschaft Berlin
  C-483/19 Искане (ОВ)
  09/08/2019 Ville de Verviers
  C-476/19 Искане (ОВ)
  09/08/2019 Combinova
  C-475/19 P Искова молба / Жалба (ОВ)
  26/07/2019 Германия/Комисия
  C-474/19 Искане (ОВ)
  09/08/2019 Naturskyddsföreningen i Härryda и Göteborgs Ornitologiska Förening
  C-473/19 Искане (ОВ)
  09/08/2019 Föreningen Skydda Skogen
  C-472/19 Искане (ОВ)
  02/08/2019 Vert Marine
  C-470/19 Искане (ОВ)
  02/08/2019 Friends of the Irish Environment
  C-467/19 PPU Искане (ОВ)
  02/08/2019 Spetsializirana prokuratura
  C-466/19 P Искова молба / Жалба (ОВ)
  19/07/2019 Qualcomm и Qualcomm Europe/Комисия
  C-463/19 Искане (ОВ)
  02/08/2019 Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle
  C-459/19 Искане (ОВ)
  02/08/2019 Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
  C-458/19 P Искова молба / Жалба (ОВ)
  19/07/2019 ClientEarth/Комисия
  C-456/19 Искане (ОВ)
  02/08/2019 Aktiebolaget Östgötatrafiken
  C-454/19 Искане (ОВ)
  02/08/2019 Staatsanwaltschaft Heilbronn
  C-453/19 P Искова молба / Жалба (ОВ)
  19/07/2019 Deutsche Lufthansa/Комисия
  C-450/19 Искане (ОВ)
  02/08/2019 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  C-445/19 Искане (ОВ)
  26/07/2019 Viasat Broadcasting UK