Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

  • Αριθμός υποθέσεως = C-305/18

Νέα αναζήτηση
3 έγγραφο(α)
     Υπόθεση      Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
C-305/18 Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:384
08/05/2019 "Verdi Ambiente e Società - Aps Onulu" κ.λπ.
Κείμενο EUR-Lex
C-305/18 Αίτηση/Αίτημα (ΕΕ)
13/07/2018 "Verdi Ambiente e Società - Aps Onulu" κ.λπ.
C-305/18 Διάταξη
ECLI:EU:C:2018:549
03/07/2018 "Verdi Ambiente e Società - Aps Onulu" κ.λπ.