Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

  • Numru tal-kawża = C-127/17

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
4 dokument(i)
     Kawża      Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
C-127/17 Sentenza (ĠU)
17/05/2019 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
C-127/17 Sentenza
ECLI:EU:C:2019:236
21/03/2019 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Test EUR-Lex
C-127/17 Konklużjonijiet
ECLI:EU:C:2018:742
19/09/2018 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Test EUR-Lex
C-127/17 Rikors (ĠU)
28/04/2017 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Ara d-dokumenti pdf