Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

  • Numru tal-kawża = C-37/19

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
3 dokument(i)
     Kawża      Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
C-37/19 Konklużjonijiet
ECLI:EU:C:2020:49
29/01/2020 Iccrea Banca
Test EUR-Lex
C-37/19 Talba (ĠU)
10/05/2019 Iccrea Banca
C-37/19 Talba għal deċiżjoni preliminari
21/01/2019 Iccrea Banca