Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

  • Numru tal-kawża = C-47/18

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
2 dokument(i)
     Kawża      Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
C-47/18 Konklużjonijiet
ECLI:EU:C:2019:292
04/04/2019 Riel
Test EUR-Lex
C-47/18 Talba (ĠU)
06/04/2018 Riel
Ara d-dokumenti pdf