Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

  • Numru tal-kawża = C-796/18

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
5 dokument(i)
     Kawża      Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
C-796/18 Sentenza (ĠU)
17/07/2020 Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung
C-796/18 Sentenza
ECLI:EU:C:2020:395
28/05/2020 Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung
Test EUR-Lex
C-796/18 Konklużjonijiet
ECLI:EU:C:2020:47
29/01/2020 Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung
Test EUR-Lex
C-796/18 Talba (ĠU)
22/02/2019 Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung
C-796/18 Talba għal deċiżjoni preliminari
19/12/2018 Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung