Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

  • Numru tal-kawża = T-478/16

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
3 dokument(i)
     Kawża      Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
T-478/16 Sentenza
ECLI:EU:T:2019:399
11/06/2019 Frank vs Il-Kummissjoni
Test EUR-Lex
T-478/16 Digriet
ECLI:EU:T:2018:417
29/06/2018 Frank vs Il-Kummissjoni
T-478/16 Rikors (ĠU)
02/12/2016 Frank vs Il-Kummissjoni
Ara d-dokumenti pdf