Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:


  Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
  110025 dokument(i)
       Kawża      Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
  C-573/19 Rikors (ĠU)
  23/08/2019 Il-Kummissjoni vs L-Italja
  C-552/19 P Rikors (ĠU)
  23/08/2019 Bernis et vs BĊE
  C-551/19 P Rikors (ĠU)
  23/08/2019 ABLV Bank vs BĊE
  C-537/19 Rikors (ĠU)
  16/08/2019 Il-Kummissjoni vs L-Awstrija
  C-515/19 Talba (ĠU)
  16/08/2019 Eutelsat
  C-514/19 Talba (ĠU)
  16/08/2019 Union des industries de la protection des plantes
  C-500/19 Talba (ĠU)
  16/08/2019 Puls 4 TV
  C-499/19 P Digriet
  ECLI:EU:C:2019:683
  05/09/2019 Lupu vs EUIPO
  C-498/19 P Rikors (ĠU)
  26/07/2019 Ir-Rumanija vs Il-Kummissjoni
  C-490/19 Talba (ĠU)
  09/08/2019 Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier
  C-489/19 PPU Talba (ĠU)
  02/08/2019 NJ (Parquet de Vienne)
  C-486/19 Talba (ĠU)
  16/08/2019 Syyttäjä u Tulli
  C-485/19 Talba (ĠU)
  23/08/2019 Profi Credit Slovakia
  C-484/19 Talba (ĠU)
  16/08/2019 Lexel
  C-483/19 Talba (ĠU)
  09/08/2019 Ville de Verviers
  C-480/19 Talba (ĠU)
  16/08/2019 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
  C-476/19 Talba (ĠU)
  09/08/2019 Combinova
  C-475/19 P Rikors (ĠU)
  26/07/2019 Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni
  C-474/19 Talba (ĠU)
  09/08/2019 Naturskyddsföreningen i Härryda u Göteborgs Ornitologiska Förening
  C-473/19 Talba (ĠU)
  09/08/2019 Föreningen Skydda Skogen