Sökresultat

Valda sökkriterier:


  Ändra sökningen
  111646 dokument
       Mål      Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
  C-437/19 Ansökan (EUT)
  26/07/2019 État du Grand-duché de Luxembourg
  C-437/19 Begäran om förhandsavgörande
  31/05/2019 État du Grand-duché de Luxembourg
  C-435/19 Ansökan (EUT)
  13/09/2019 Agenzia delle entrate - Riscossione
  C-435/19 Begäran om förhandsavgörande
  05/06/2019 Agenzia delle entrate - Riscossione
  C-434/19 Ansökan (EUT)
  13/09/2019 Poste Italiane
  C-434/19 Begäran om förhandsavgörande
  05/06/2019 Poste Italiane
  C-433/19 Ansökan (EUT)
  04/10/2019 Ellmes Property Services
  C-433/19 Begäran om förhandsavgörande
  06/06/2019 Ellmes Property Services
  C-432/19 P Ansökan (EUT)
  13/09/2019 Inpost mot kommissionen
  C-431/19 P Ansökan (EUT)
  13/09/2019 Inpost Paczkomaty mot kommissionen
  C-430/19 Ansökan (EUT)
  09/08/2019 C.F.
  C-430/19 Begäran om förhandsavgörande
  03/06/2019 C.F.
  C-429/19 Ansökan (EUT)
  09/08/2019 Remondis
  C-429/19 Begäran om förhandsavgörande
  05/06/2019 Remondis
  C-428/19 Begäran om förhandsavgörande
  04/06/2019 Rapidsped
  C-427/19 Ansökan (EUT)
  09/08/2019 Bulstrad Vienna Insurance Group
  C-427/19 Begäran om förhandsavgörande
  04/06/2019 Bulstrad Vienna Insurance Group
  C-426/19 P Ansökan (EUT)
  18/10/2019 Hesse mot EUIPO
  C-426/19 P Beslut (Upplysning)
  ECLI:EU:C:2019:778
  24/09/2019 Hesse mot EUIPO
  C-426/19 P Beslut
  ECLI:EU:C:2019:778
  24/09/2019 Hesse mot EUIPO
  Visa texten i EUR-Lex